Od 1.4.2012 vstupuje v platnost nový zákon o zdravotních službách č.372/2011 Sb. Dle možnosti dané zákonem nebudu k poskytování zdravotních služeb vyžadovat informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon.  Ráda zodpovím všechny Vaše dotazy, ráda poskytnu dostupné informace k záležitostem, které Vás budou zajímat, nebráním se žádné diskuzi. Touto cestou chci jen omezit administrativu na minimum. Pokud budete chtít zanést své vyjádření do dokumentace písemně,  žádosti samozřejmě vyhovím.

MUDr. Mothejlová

Rozhodnutí poskytovatele

Napsat komentář