Vzhledem k nízkému riziku onemocnění u dětí a dosud neznámému riziku očkování nedoporučuji očkovat děti touto vakcínou . Jedná se o neschválený léčivý prostředek standartním způsobem , nejsou dokončené studie účinnosti, kancerogenita není zatím vůbec zkoušena, interakce s jinými léčivy nebyla zkoušena,  riziko nežádoucích účinků je v desítkách procent , je zde jednoznačně popsáno riziko zánětu srdeční svaloviny u mladých jedinců. Nejsou dosud spolehlivě prozkoumány procesy, které mRNA vakcína v organismu může způsobit  .

Souhrn údajů o vakcíně Spikevax naleznete zde:  https://www.modernacovid19global.com/eu/cz/summary-product-characteristics.pdf

Protože nesu za očkování našich klientů odpovědnost, nebude tato vakcína v ordinaci zatím podávána.

očkování dětí proti Covid-19

Napsat komentář