mothejlová

MUDr. Martina Mothejlová

Narodila jsem se v roce 1971. Po absolvování 1. lékařské fakulty University Karlovy v roce 1995 jsem pracovala několik let na dětském oddělení Nemocnice Kladno a od roku 2007 postupně v několika dětských ordinacích. Získala jsem specializovanou způsobilost v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost. Od roku 2012 provozuji vlastní praxi.

Několik let jsem také pracovala jako pediatr v Dětském domově (později Dětské centrum) v Kladně. Absolvovala jsem kurz protidrogové intervence a dvouletý vzdělávací cyklus v psychosomatické medicině. Mohu nabídnout možnost komunikace v anglickém jazyce.
domasová

Květa Procházková

Narodila jsem se v roce 1966. Absolvovala jsem Střední zdravotní školu v oboru Dětská sestra a několik let pracovala na dětském oddělení Nemocnice Kladno, později v laboratoři klinické biochemie. Od roku 2012 pracuji v naší dětské ordinaci.

V péči o děti se snažíme skloubit  možnosti současné medicíny s komplexnějším přístupem.  Rodiče a ostatní pečující osoby znají své děti lépe  nežli my, jsou proto při  vyšetření a léčbě nezastupitelní. Stejnou úlohu mají i děti samotné, které se ke svým potížím vyjadřují úměrně životní zkušenosti. Společně tak hledáme širší souvislosti nemocí dítěte a nejvhodnější možnou léčbu.

čekárna 1
čekárna 2

Dětem i rodičům je na dvoře k dispozici hravý model srdce a krevního oběhu. Zdravé děti si tak můžou zpříjemnit případné čekání nebo si pohrát před odchodem.

hřiště