Dítě do 18 let musí přicházet do ordinace (na vyšetření, preventivní prohlídky i
očkování) v doprovodu zákonného zástupce. Od 15 let je možné, aby děti chodily
samy, pokud podepíšete Souhlas s ošetřením pacienta staršího 15-ti let (PDF, DOCX).

Pokud chcete, aby dítě na vyšetření doprovázel někdo jiný (např. prarodiče), je
nutné podepsat formulář Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních
službách (PDF, DOCX).

V případě nepovinného očkování je nutné podepsat Souhlas s nepovinným očkováním (PDF, DOCX).

Při nesouhlasu či odmítání povinného očkování potřebuji mít od zákonných zástupců podepsán Nesouhlas s povinným očkováním.
Pro vystavení lékařského potvrzení k žádosti o řidičský průkaz musí žadatel vyplnit Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.

Důležité informace a kontakty, očkování a očkovací látky

Důležitá telefonní čísla: záchranná služba 155 , Policie ČR 158, hasiči 150, tísňová linka 112

Toxikologie: tel: 224 91 92 93

Možnost konsultace v případě otrav a požití neznámých látek (nutné uvést jméno dítěte, rodné číslo, název či popis dané látky)

Dětská pohotovost Nemocnice Kladno: tel: 312 606 412 

Všední dny 17:00-22:00, víkendy a svátky 8:00-20:00 , mimo uvedené časy zajišťuje pohotovost dětské oddělení Nemocnice Kladno

Zastupující lékařka (pokud není uvedeno jinak): MUDr. Dimova, tel: 734 800 907

www.dimova.cz

Informace o povinném i nepovinném očkování, platném pro Českou republiku, naleznete na stránkách www.vakciny.net. Očkovací kalendář naleznete ve složce „průvodce očkováním“. Ve složkách „pravidelné očkování“ a „doporučené očkování“ si můžete vyhledat jednotlivé očkovací látky a jejich příbalové informace. Příbalové informace jsou k dispozici také v ordinaci.