Potvrzení zdravotní způsobilosti (školní akce, tábory, běžné sportovní akce) 100,- Kč
Potvrzení pro sport, včetně prohlídky 100,- Kč
Potvrzení přihlášky na střední školu 100,- Kč
Potvrzení přihlášky do mateřské školy 50,- Kč
Výpis z dokumentace, zpráva na žádost rodičů 100,- Kč
Vyplnění tiskopisu pro pojistnou událost 100,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu (práce v potravinářství) 100,- Kč
Potvrzení a prohlídka pro řidičský průkaz, zbrojní pas 100,- Kč
Aplikace očkování, které není hrazeno pojišťovnou 100,- Kč
Duplikát očkovacího průkazu 100,- Kč
Prohlídka pro brigádu, školu či zaměstnání 100,- Kč
 Nastřelení náušnic  500,- Kč
Nastřelení piercingu do nosu 500,- Kč

Výkony pro nepojištěné osoby nebo na žádost se řídí platným sazebníkem VZP